Rethinking Packaging BAU

Any: 2018

¿Sabies que el 70% de l’impacte ambiental dels productes/peces gràfiques es decideix durant la seva fase inicial, la de disseny?

L’ecodisseny considera totes les etapes del procés de disseny i desenvolupament de projectes per aconseguir dissenys que generin el mínim impacte ambiental possible al llarg de tot el seu cicle de vida. Pensa global i actua local.

Aquest curs pretén introduir-nos en el món de la sostenibilitat aplicat al disseny de pac, i veure que és possible fer les coses d’un altre manera.

Els objectius del curs van ser:

– Conèixer les claus de la sostenibilitat i de l’ecodisseny.

– Determinar els passos per plantejar un disseny de pac més sostenible.

– Conèixer diferents tipus de materials i analitzar l’impacte que generen. Aprendre a valorar quin és el més adequat per el nostre pac.

– Realitzar un pac aplicant tots els coneixements adquirits.

El temari estava compost pels següents punts: Introducció al disseny sostenible i packaging. Entendre les claus de l’ecodisseny per reduir la petjada ecològica del que produïm. Descobrir i conèixer els diferents tipus de materials que existeixen. Analitzar els més utilitzats per poder valorar quin és el seu impacte, i d’aquesta manera tenir eines per escollir quin és el més adequat per al nostre projecte.