Re-Utilitzar

Joc generat dins de l’estudi per reutilitzar la brossa que generem i donar-li una altra vida abans que s’acabi el seu cicle.

Fotografia: Berta Tiana