Ecoproductes de Gallecs

Productes ecològics elaborats artesanalment en tot el seu procés: des de la recollida, l’envasat, la impressió i la venda- Producte de proximitat i km 0.

El seu encàrrec va ser redissenyar els seus envasats i etiquetes per reduir al màxim el seu impacte i cost.

Client: Concorci de Gallecs
Any: 2012
Premis: Laus 2012 bronce

Creem una línia de productes lliure de coles per facilitar la separació dels residus. Per poder col·locar l’etiqueta, vam escollir una goma de cautxú, que permetia reutilitzar-la vàries vegades abans del seu reciclatge. Es va utilitzar una petita quantitat de cola per garantir la seva integritat de la gamma de productes de plàstic. Ús de papers reciclats i lliures de clor.

Decidim incloure refranys populars sobre els productes que s’envasaven com a joc amb el consumidor i poder transmetre la idea de tradició, a la vegada que al darrere dels papers hi havia receptes a realitzar amb els productes que hi havia a l’envàs, donant una segona vida al paper abans del seu reciclatge.

Fotografia: Padilla&Rigau