D.E.PALOU

D.E. Palou és un projecte europeu sobre energies renovables al món rural. Se’ns va encarregar una campanya per poder informar de les diferents activitats als usuaris i residents de la zona.

El naming de la campanya D.E.PALOU sorgeix de la idea de denominació energètica (Que funciona tant el català com en castellà), fent el joc amb el determinant “de”.

Client: Ajuntament de Granollers. Projecte Europeu.
Any: 2017

Basat en la idea d’un cartell atemporal, es realitza un sol cartell com a base, il·lustrant les energies renovables; hidràulica, solar i eòlica. Cada mes es pot afegir la informació de la jornada d’aquell mes, impresa en paper electroestàtic, substituint la del mes anterior. És a dir, no utilitzem coles, el paper es posa i treu fàcilment i fa que no hàgim de canviar el pòster base.

Canviar la informació cada mes sobre la mateixa base fa que l’usuari percebi el canvi i mantingui l’atenció sense la necessitat d’imprimir 7 cartells. Parlem d’electricitat i el paper utilitzat s’adequa a l’objectiu comunicacional.

També vam realitzar uns indicadors de gran format, els quals informaven fent una comparació amb el mes anterior del consum d’aigua, gas i electricitat (cadascú amb el seu color i pictograma corresponent).

Una altra part del projecte consistia a realitzar els “Consells de bones pràctiques”, uns indicadors on l’usuari podria trobar consells o avisos que l’ajudarien a poder reduir el consum d’energia.

Per reduir l’ús de tintes aquestes peces van ser impreses només a una sola tinta sobre papers de colors.

Conjuntament amb els consells de bones pràctiques, dissenyem uns indicadors petits amb il·lustracions. Està fet amb la intenció de ser col·locats en llocs precisos per poder interactuar amb l’usuari.
Realitzat juntament amb L’Origen
Fotografia: Mireia Quincoces