Contaminació digital 

“Podem fer-nos una idea de la inesperada petjada de carboni que tot plegat ocasiona”

 

Data: 25 de novembre de 2021

Saps que “l’energia que consumim quan utilitzem les noves tecnologies per comunicar- nos, contamina”? I que “en un any, fent un enviament diari de 20 emails, estem emetent una quantitat de CO2 similar a la que genera un cotxe que fa un viatge de 1000 km”? “La realitat és que darrere de l’inofensiu correu hi ha un consum de recursos naturals a diferents escales”*. Segons un estudi de la UPM** “Cada minut s’envien al món 187 milions de correus electrònics, 38 milions de missatges de WhatsApp, 18 milions de missatges a IMessage, es realitzen 3,7 milions de cerques a Google, 1,1 milions de swipes a Tinder, es veuen 4,3 milions de vídeos a YouTube, 266.000 hores de Netflix,… I tot això, correu electrònic genera entre 0,3 i 50 g de CO2 (depenent de les seves característiques), cada cerca que realitzem a internet genera entre 1 i 10 g de CO2, etc. Podem fer-nos una idea de la inesperada petjada de carboni que tot plegat ocasiona”.

Totes aquestes dades no són una invenció ni un “bul·lo alarmista”: són algunes de les conclusions resultants de diversos estudis i treballs de la mà de, entre molts, Greenpeace amb el seu estudi Click Clean***, que informen que “al voltant del 7 % de l’energia que es consumeix al planeta deriva de la demanda energètica associada al que alguns anomenen capitalisme digital” o d’estudiosos com l’Amalia Santesteban Azanza, que remarca, al seu Estudi sobre la Contaminació digital****, que no vol dir que “haguem de deixar d’utilitzar les xarxes socials, el correu electrònic o els serveis streaming, perquè inevitablement formen part de la nostra societat, de la nostra manera de relacionar-nos i de comunicar-nos, però sí que podem adoptar una posició crítica”.

Ens quedem amb la seva reflexió, i amb totes les accions que podem dur a terme de forma individual, com “pensar dues vegades abans d’enviar qualsevol cosa, assegurar- nos que allò que llegim té sentit i no són bul·los, són algunes de les pràctiques que podem adoptar per reduir l’impacte del núvol, entre d’altres; reduir el pes dels missatges que enviem per correu, esborrar correus que no tenen utilitat, cancel·lar la subscripció en plataformes en desús, no compartir cadenes de missatges en què se’ns augura un futur fatídic en cas de no reenviar-lo,…Com a conclusió, fer un petit acte de reflexió, però sobretot i el més important, adquirir consciència d’aquesta problemàtica que, a més a més, creix de manera exponencial any rere any (*El 2018, el núvol va demanar un consum entre el 6% i el 10% de la energia mundial i es preveu que per al 2030 sigui del 21% de la mateixa”).”

*https://www.elcomercio.com/afull/correoselectronicos-emails-contaminacion-medioambiente-impacto.html

** https://blogs.upm.es/inambiental/2020/04/15/la-contaminacion-digital/

*** http://www.clickclean.org/spain/es/

**** https://blogs.upm.es/inambiental/2020/04/15/la-contaminacion-digital/